Jesteś tutaj:

Implantoprotetyka

Twoim problemem są braki zębowe? A może przeszkadza Ci całkowite bezzębie? W naszym centrum stomatologicznym wykonujemy wszystkie typy uzupełnień implantoprotetycznych. Dla każdego pacjenta opracowujemy rozwiązanie, które optymalnie wpasowuje się w jego potrzeby, możliwości i oczekiwania. Zgłoś się – pomożemy Ci odzyskać pełen uśmiech!

Leczenie implantologiczne - od czego zacząć?​

Leczenie implantologiczne obejmuje kilka etapów – jednym z nich jest konsultacja z wykonaniem tomografii komputerowej. Warto podkreślić, że nowoczesne leczenie implantologiczne wymaga oceny kości właśnie w 3 wymiarach.

Pozwala to wykonać cyfrowe planowanie leczenia 3D z wizualizacją przyszłego uzębienia oraz pozycji implantów – raport z planowania leczenia jest przechowywany w dokumentacji medycznej oraz jest wydawany pacjentowi po zakończonej konsultacji.

Leczenie poprzedzone jest sanacją jamy ustnej (czyli leczeniem stanów zapalnych w postaci leczenia kanałowego, próchnicy oraz usunięcia korzeni zębów i kamienia nazębnego). Usunięcie stanów zapalnych w jamie ustnej jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa leczenia implantologicznego oraz zmniejsza ryzyka powikłań.

Planując zabieg implantologiczny wykonywane są badania laboratoryjne krwi mające na celu ocenę najważniejszych układów organizmu. Każdy zabieg wykonany jest w osłonie antybiotykowej oraz właściwej premedykacji poprzedzonej odpowiednią suplementacją, co zwiększa przewidywalność zabiegu i zmniejsza ryzyko powikłań zapalnych.

Opcje leczenia implantologicznego w szczęce

Wszczepienie 4 implantów oraz uzupełnienie ruchome w postaci protezy opartej na 4 implantach z użyciem systemu Locator® lub belki Doldera.

Leczenie podzielone jest na 2 etapy (wszczepienie implantów oraz wykonanie protezy overdenture na implantach). Wykonanie pracy ostatecznej jest możliwe po całkowitym wgojeniu implantów (ok 3-6 miesięcy- w zależności od warunków kostnych i typu implantów).
Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań proteza uzyskuje stabilność niemożliwą do osiągnięcia przy użyciu adhezyjnych klejów do protez. Zastosowanie implantów pozwala też zmniejszyć zasięg protezy na podniebieniu co zwiększa komfort użytkowania, poprawia odczuwanie smaku oraz wymowę. Rozwiązanie to w większości nie wymaga zabiegów regeneracyjnych kości gdyż pozycja implantów nie jest stała (“wszczepiamy tam gdzie jest kość”).

Wykonanie mostu opartego na 4 implantach w protokole All-On-Four

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom bezzębnym, u których możliwe jest wszczepienie 4 implantów. Po zabiegu wszczepienia implantów wykonane jest uzupełnienie tymczasowe w postaci protezy ruchomej – do użytkowania przez okres gojenia (osteointegracji) implantów. Czas gojenia wynosi ok. 3-6 miesięcy (w zależności od warunków kostnych i typu implantów).

Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe). W/w rozwiązanie pozwala uzupełnić zęby w odcinku tzw. skróconym – “5 1/2 zęba” na stronę.

Implanty stomatologiczne bez tantiem w Łodzi.
Obraz implantu dentystycznego w zębie.

Wykonanie mostu opartego na 6 implantach w protokole All-On-Six

Obciążenie natychmiastowe – “Zęby w jeden dzień”.

Rozwiązanie to dedykowane jest pacjentom, którym zależy na uzyskaniu odbudowy stałej natychmiast po wszczepieniu implantów (bez etapu noszenia protezy ruchomej).

W dniu zabiegu na wszczepione implanty wykonany jest most tymczasowy do użytkowania przez okres integracji implantów (4-6 miesięcy). Wykonanie takiego zabiegu jest możliwe przy warunkach kostnych umożliwiających wprowadzenie 6 implantów w szczęce.
Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe) metalowo-porcelanowe lub cyrkonowe. Odbudowa zębów jest w pełnym zakresie („od 7 do 7”).

Opcje All-On-4 i All-On-6 wymagają optymalnego podłoża kostnego (odpowiednia ilość oraz jakość kości pozwalająca na wszczepienie adekwatnej do planu leczenia liczby implantów). W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków kostnych konieczne jest uzupełnienie brakującej kości lub wykonanie leczenia w innym protokole.

Wykonanie mostu opartego na implantach skrzydłowych (tzw. Pterygoidy) lub nasalnych (tzw. Nasale)

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom, u których występują niekorzystne warunki kostne, a którzy z różnych przyczyn nie chcą wykonywać zabiegów regeneracyjnych kości.

Miejsca okolicy kłów w szczęce oraz wyrostka skrzydłowatego (za zębami trzonowymi) są miejscami anatomicznego wzmocnienia kości twarzoczaszki (tzw. Słupy Sichera) i utrzymują sią pomimo utraty zębów. Wszczepienie implantów w tej okolicy pozwala na uzupełnienie zębów w szczęce w protokole klasycznym (wszczepienie 2 implantów nasalnych i 2 skrzydłowych) oraz wykonanie mostu po 6 miesiącach oraz w protokole z natychmiastowym obciążeniem (tzw. „zęby w jeden dzień”) – przy wprowadzeniu dodatkowych 2 implantów klasycznych.

Ząb z implantem w Łodzi.
Zdjęcie rentgenowskie pacjenta z igłą w szyi wykonane podczas Implantoprotetyki w Łodzi.

Wykonanie mostu opartego na 2 implantach jarzmowych (tzw. zygomy) i klasycznych implantach zębowych

lub wykonanie mostu opartego na 4 implantach jarzmowych

Rozwiązanie to jest dedykowane dla pacjentów, u których występują ekstremalnie niekorzystne warunki kostne (również ubytki kości po wypadkach lub zabiegach resekcji kości). Wprowadzenie implantów jarzmowych wymaga wykonania tomografii o większym polu obrazowania (obejmujących kości jarzmowe).

Częste ograniczenia i przeszkody w leczeniu implantologicznym w obszarze szczęki

Brak kości w odcinku bocznym

Po utracie zębów w szczęce w obszarze zębów trzonowych kość ulega szybkiemu zanikowi (dochodzi do “spłaszczenia” kości zarówno od strony zatoki szczękowej, jak i jamy ustnej).

W takim przypadku rekomenduje się wykonanie zabiegu podniesienia zatoki szczękowej metodą zamkniętą (tzw. zamknięty sinus-lift) z jednoczesnym wprowadzeniem implantu. W przypadku większego zaniku – podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą (tzw. otwarty sinus lift) – w zależności od stopnia zaniku możliwe jest jednoczasowe wprowadzenie implantów lub po czasie gojenia kości (6-9 miesięcy).

Brak kości w odcinku przednim

Jest to niezwykle trudny obszar leczenia określany jako “estetyczny”. Brak kości w tym obszarze wpływa m.in. na podparcie wargi górnej i jest przeszkodą w uzyskaniu dobrego efektu leczenia w linii dziąsła (tzw. “estetyka czerwona”).

Relatywnie mały zanik kości w obszarze estetycznym może wymagać stosunkowo dużych zabiegów regeneracyjnych, takich jak augmentacja kości z zastosowaniem materiału kościozastępczego i błony kolagenowej oraz osocza bogatopłytkowego “PRF” – rekonstrukcja z zastosowaniem przeszczepu bloku kostnego pobieranego z żuchwy – w przypadku dużych braków kostnych.

Opcje leczenia implantologicznego w żuchwie

Wszczepienie 2 implantów oraz uzupełnienie ruchome w postaci protezy opartej na 2 implantach z użyciem systemu Locator® lub belki Doldera.

Leczenie podzielone jest na 2 etapy (wszczepienie implantów oraz wykonanie protezy overdenture na implantach). Wykonanie pracy ostatecznej jest możliwe po całkowitym wygojeniu implantów (ok. 3-6 miesięcy – w zależności od warunków kostnych i typu implantów).

Oparcie protezy na implantach znacznie poprawia jej stabilność, eliminując problemy związane z przemieszczaniem się protezy w trakcie mówienia i spożywania pokarmów. Rozwiązanie to jest możliwe u praktycznie każdego pacjenta, gdyż implanty wprowadzane są w przednim odcinku żuchwy, gdzie kość ma najmniejszą tendencję do zanikania.

Wykonanie mostu opartego na 4 implantach w protokole All-On-Four

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom bezzębnym, u których możliwe jest wszczepienie 4 implantów. Po zabiegu wszczepienia implantów wykonane jest uzupełnienie tymczasowe w postaci protezy ruchomej – do użytkowania przez okres gojenia (ostointegracji) implantów. Czas gojenia ok. 3-6 miesięcy (w zależności od warunków kostnych i typu implantów).

Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe) metalowo-porcelanowy lub cyrkonowy. W/w rozwiązanie pozwala uzupełnić zęby w odcinku tzw. skróconym- “5 1/2 zęba” na stronę.

Zdjęcie rentgenowskie implantu dentystycznego z dwoma śrubami.
Zdjęcie rentgenowskie zębów i implantów dentystycznych pacjenta w Łodzi.

Wykonanie mostu opartego na 6 implantach w protokole All-On-Six

Obciążenie natychmiastowe – “Zęby w jeden dzień”.

Rozwiązanie to dedykowane jest pacjentom, którym zależy na uzyskaniu odbudowy stałej natychmiast po wszczepieniu implantów (bez etapu noszenia protezy ruchomej). W dniu zabiegu na wszczepione implanty wykonany jest most tymczasowy do użytkowania przez okres integracji implantów (4-6 miesięcy). Wykonanie takiego zabiegu jest możliwe przy warunkach kostnych umożliwiających wprowadzenie 6 implantów w żuchwie.

Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe) metalowo-porcelanowe lub cyrkonowe. Odbudowa zębów jest w pełnym zakresie („od 7 do 7”).

Częste ograniczenia i przeszkody w leczeniu implantologicznym w obszarze żuchwy

Częstym problemem w żuchwie jest brak kości w odcinku bocznym, który utrudnia wprowadzenie implantów z powodu bliskości nerwu zębodołowego. W takim przypadku nasz gabinet oferuje następujące możliwości uzupełnień implantoprotetycznych:

Wykonanie rekonstrukcji kości za pomocą przeszczepu kości z żuchwy i utworzenia trójwymiarowego “rusztowania” przy pomocy własnej kości korowej z zastosowaniem śrub rekonstrukcyjnych.

Pozwala to na wprowadzenie implantów po 6-9 miesiącach. Postępowanie takie pozwala na najbardziej fizjologiczne leczenie i uzyskanie najlepszych efektów estetycznych i funkcjonalnych.

Wykonanie technologii 3D indywidualnego implantu tytanowego przymocowywanego do żuchwy za pomocą krótkich śrub tytanowych (tzw. implant podokostnowy).

Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie zabiegów rekonstrukcyjnych i ominięcie nerwu zębodołowego przy jednoczesnym uzyskaniu dobrego podparcia dla przyszłych koron zębów.

Zapraszamy do kontaktu!
Znajdziemy rozwiązanie idealne dla Ciebie!